Chính sách bảo mật thông tin của website bán hàng okmenshop.com

A. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin của người mua hàng tại okmenshop.com chỉ với mục đích gửi hàng đến đúng tận tay người nhận, nhằm đảm bảo quyền lợi của của người hàng tại okmenshop.com.

B. Phạm vi sử dụng thông tin 

Khách hàng mua hàng tại website okmenshop.com sẽ cung cấp các thông tin sau: Họ tên, Điện thoại, Email, Địa chỉ, Thông tin chiều cao và cân nặng.

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin của Khách hàng để giao hàng cho Quý khách. Chúng tôi cam kết không buôn bán, trao đổi thông tin bảo mật của khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào.

C. Thời gian lưu trữ thông tin

Okmenshop.com sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi để phục vụ cho quyền lợi của Quý khách vào những lần mua hàng tiếp (Khuyến mãi, giảm khá, triết khấu). Chúng tôi sẽ xóa thông tin của Khách hàng tại hệ thống của chúng tôi khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

D. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Cao Văn Quân. Thôn Vân Hồng, TT Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Hà Nội.

E. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Để yêu cầu xóa hoặc sửa thông tin cá nhân mà Quý khách đã cung cấp, Quý khách vui lòng liên hệ tới email: okmenshop@gmail.com hoặc số điện thoại của shop: 0902 152 945.

F. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho Quý khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân với chúng tôi. Chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại.