Giảm 5% giá trị đơn hàng cho Khách hàng thực hiện đủ 2 bước

Bước 1 – Like facebook bên dưới: nhấn vào nút Thích Trang

Bước 2 –  Click vào đây và nhấn nút Chia Sẻ hoặc Đăng lên Facebook ở chế độ công khai.

Chú ý: Chương trình không áp dụng với khách hàng sỉ (KH mua buôn).