CHỜ GIÚP TỚ 5 GIÂY NHÉ. TỚ XIN LỖI VÌ SỰ BẤT TIỆN NÀY! CẢM ƠN BẠN NHIỀU LẮM! .